Fuzje i przejęcia (M&A)

Świadczymy obsługę prawną dla inwestycji kapitałowych przeprowadzanych w ramach łączenia się spółek, przejęć podmiotów gospodarczych lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Uczestniczymy również w transakcjach dotyczących poszczególnych aktywów danego podmiotu.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla procesu transakcji na każdym jego etapie.

Skontaktuj się z nami

Zapewniamy wsparcie dla procesu transakcji na każdym jego etapie: zarekomendowania struktury prawnej i podatkowej, przeprowadzenia badania due diligence, przygotowania dokumentacji transakcyjnej, reprezentacji przed organami nadzoru lub podatkowymi. Oferujemy kompleksowe usługi związane z połączeniami, przejęciami, konsolidacjami firm i transakcjami kapitałowymi. Działalność kancelarii obejmuje doradztwo odnośnie strategii transakcyjnych, analizę due diligence, opracowywanie umów, negocjacje, a przede wszystkim zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami dot. procesów fuzji i przejęć. Wspieramy na każdym etapie procesów zapewniając kompleksową obsługę prawno-biznesową.