Prawo podatkowe, optymalizacja podatkowa

Mając świadomość, iż kwestie fiskalne oraz rachunkowe są nierozerwalnie związane z każdą działalnością biznesową, oferujemy doradztwo w zakresie identyfikacji oraz ograniczania ryzyka podatkowego. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniach podatkowych toczących się przed urzędami administracji skarbowej oraz karno-skarbowej, jak również na etapie postępowań sądowych prowadzonych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo podatkowe, optymalizacja podatkowa

W ramach prowadzonych spraw podatkowych oraz wspieranych projektów współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz biurami księgowymi, dzięki czemu dostarczamy kompleksowe i bezpieczne rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy efektywne podatkowo doradztwo dla zagranicznych inwestorów przy planowaniu inwestycji w Polsce. Posiadamy także doświadczenie w zakresie tworzenia i obsługi struktur międzynarodowych.