Struktura firmy, przekształcenia

Zdobyte doświadczenie w branży finansowej pozwala nam na efektywne rekomendacje dotyczące wyboru odpowiedniej formy prawnej dla prowadzonej przez naszych Klientów działalności. Zakładamy spółki oraz tworzymy struktury, które zwiększają efektywność realizacji zamierzonych celów biznesowych.

Struktura firmy, przekształcenia

W ramach bieżącej obsługi naszych Klientów oferujemy wsparcie prawne dla funkcjonowania organów statutowych.

Skontaktuj się z nami

W ramach bieżącej obsługi naszych Klientów oferujemy wsparcie prawne dla funkcjonowania organów statutowych, w tym bierzemy czynny udział w projektach mających na celu usystematyzowania oraz optymalizację procesów wewnętrznych zachodzących w każdej organizacji. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej oraz zagadnieniach związanych z compliance. Świadczy usługi w zakresie prawnej strukturyzacji i funkcjonowania korporacji. Pomaga w zapewnieniu, że działania firmy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami etycznymi oraz wewnętrznymi politykami, co obejmuje audyty, tworzenie procedur i monitorowanie, aby minimalizować ryzyko naruszeń regulacji prawnych. Kancelaria wspiera klientów w zapewnieniu, że ich działalność jest zgodna z przepisami prawnymi oraz standardami branżowymi.