Prawo rynków kapitałowych

Nasi prawnicy posiadają wieloletnią praktykę w wewnętrznej obsłudze instytucji finansowych, a bogate doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów działających na rynku kapitałowym takich jak banki, TFI oraz fundusze inwestycyjne, pozwala nam na współpracę w zakresie tworzenia przez naszych Klientów efektywnego operacyjnie i compliance modelu biznesowego.

Prawo rynków kapitałowych

Rozumiemy specyfikę polskiego rynku kapitałowego.

Skontaktuj się z nami

Rozumiemy specyfikę funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, w tym konieczność uwzględnienia w transakcjach strukturalnych oraz w ramach bieżącej działalności instytucji finansowych szeregu regulacji sektorowych: dyrektyw unijnych, przepisów krajowych oraz rekomendacji organów nadzoru. Nasza kancelaria skupia swoja działalność m.in. Na obszarze prawa rynków kapitałowych co oznacza, że świadczy usługi prawne związane z regulacjami, transakcjami i innymi kwestiami związanymi z inwestycjami i regulacjami rynków finansowych. Zajmujemy się doradztwem prawnym, wspieramy klientów procesowych związanych z rynkami kapitałowymi, zapewniając zgodność działań z obowiązującymi przepisami.