Ochrona danych osobowych (RODO)

Dla naszych Klientów świadczymy usługi prawne w zakresie kompleksowego wdrożenia i nadzoru nad funkcjonowaniem w organizacji regulacji RODO oraz pozostałych aspektów związanych z powierzonymi danymi osobowymi. 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Pomagamy zbudować szczelny i praktyczny system ochrony danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Pomagamy zbudować szczelny i praktyczny system ochrony danych osobowych, poprzez formalne przyjęcie polityki ochrony danych osobowych i regulacji pochodnych, powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przeszkolenie pracowników, jak również mając na uwadze konieczność utrzymywania oraz stałego udoskonalania wewnętrznych procedur organizacyjnych i regulacyjnych, które winny być cyklicznie monitorowane i dostosowywane do zmiennych realiów środowiskowych, w tym cyberprzestrzeni, w której najczęściej funkcjonują.