Nieruchomości i procesy inwestycyjne

Oferujemy obsługę prawną w toku procesów inwestycyjnych przeprowadzanych na rynku nieruchomości obejmującą w szczególności doradztwo prawne w zakresie warunków formalnych nabycia lub zbycia nieruchomości, negocjowania parametrów transakcji oraz umów takich jak najem, czy dzierżawa.

Nieruchomości i procesy inwestycyjne

Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie stanu prawnego nieruchomości, gwarantujemy bezpieczeństwo transakcji.

Skontaktuj się z nami

Z naszym udziałem przeprowadzone zostały również liczne transakcje dotyczące nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich, w ramach których z sukcesem negocjowaliśmy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań zabezpieczonych na nieruchomości. Posiadamy bogate doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań dotyczących uzyskania odszkodowania za zajęcie gruntu przez instalacje przesyłowe, bezumowne korzystanie z nieruchomości, czy też wadliwe wywłaszczenie.